Hukuk Bürolarında İzin Yönetimi Süreçleri | GÜNCE

Hukuk Bürolarında İzin Yönetimi Süreçleri
Nasıl Kolaylaştırılır?

Hukuk Bürolarında İzin Yönetimi Süreçleri | GÜNCE

ANA SAYFA GÜNCE blog ok BLOG GÜNCE blog ok HUKUK BÜROLARINDA İZİN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ NASIL KOLAYLAŞTIRILIR?

8 Şubat Perşembe, 2024

Hukuk Bürolarında İzin Yönetimi Süreçleri Nasıl Kolaylaştırılır?

Büyük çaplı hukuk bürolarında pek çok avukat çalışır. Kıdemli avukatlardan stajyer avukatlara, marka ve patent vekillerinden danışmanlara kadar pek çok çalışanın bulunduğu hukuk büroları için de izin yönetimi konusu, biliyoruz ki oldukça önemli.

Ancak sadece büyük çaplı hukuk büroları için değil, aslında yanında avukat çalışan her avukatlık bürosu için izin yönetimi yapılması şart. Çünkü her çalışan avukatın yönetmelik ile düzenlenen izin hakları bulunur. Avukatların izin haklarını kullanırken işlerin aksamamasını sağlamak ise planlı ve kontrollü bir şekilde yapılan izin yönetimi sayesinde gerçekleştirilir.

O halde, tüm detayları ile izin yönetimini ve bu yönetimi daha kolay bir şekilde yapmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini incelemeye başlayalım.

İzin Yönetimi Nedir?

İzin yönetimi, en genel anlamı ile bir kuruluş içerisinde çalışanların izin taleplerini yönetme, izin politikalarını belirleme, izin süreçlerini izleme ve izinlerin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlama sürecidir. Hukuk bürolarında da çalışan avukatlar ve diğer personeller arasındaki dengeyi korumak, kurum içinde adaletli ve yönetmelik şartlarına uygun bir izin politikası oluşturmak ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak izin yönetiminin önemli bileşenleridir.

Hukuk bürolarında veya bir avukat yanında ücretli bir şekilde çalışan avukatların izin durumları, yönetmelik çerçevesinde belirlenir. Yönetmelik’in 7. maddesinde yer alan “İzin haklarının düzenlemesi” başlığı altında işgören avukatların izin hakları ve işveren avukatların yükümlülükleri açıkça belirtilir. Buna göre avukatlık mesleğinde izin durumlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşgören avukat, çalışma dönemi süresince her takvim yılı için yıl sonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu iznin en az 11 günü adli tatil içerisinde kullandırılır.
  • İşveren avukat, işgören avukatın talebi halinde kendisine, topluca veya farklı günlerde kullanılabilecek şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul eder.
  • İşveren avukat, işgören avukatın talebi dışında onu ücretsiz izne çıkaramaz.
  • İşgören avukat, 4857 sayılı İş Kanunu’nda tanınan mazeret izinlerini yukarıda belirtilen ücretsiz izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.
  • İşgören kadın avukatın, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğan hakları saklıdır. İşgören hamile kadın avukatın talep etmesi halinde işveren avukat en az 30 gün süreli esnek çalışma izni tanımakla yükümlüdür.
  • İşveren avukat, işgören erkek avukata eşinin doğum yapması halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nda doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve işgören erkek avukatın talep etmesi halinde en az 20 gün esnek çalışma izni vermekle yükümlüdür.
  • İşveren avukat, işgören avukatın evlenmesi halinde işgören avukata beş iş günü ücretli izin vermekle yükümlüdür.

Yukarıda yer alan tüm bu maddeler dikkate alınarak avukatlar için doğru ve adil bir izin yönetimi süreci planlanabilir.

Hukuk Büroları İçin İzin Yönetiminin Önemi

Hukuk bürolarında sağlıklı izin yönetimi sayesinde hiçbir iş aksamadan yürütülebilir. Çünkü izin yönetim süreçleri ile bir personelin ne zaman izne ayrılacağı ve ne zaman işe döneceği en ince ayrıntısına kadar izlenir. Bu da herhangi bir avukat izne ayrılsa bile büro içerisinde bir aksama olmadan işlerin yürümesine olanak tanır. Ancak tabii ki izin yönetiminin önemi sadece bununla sınırlı değil.

Çalışan avukatlara yönelik izin hakları kapsamında izin yönetimi sürecinin planlı ve düzgün bir şekilde işlemesi sağlanarak hukuk bürosunda çalışan tüm avukatların verimliliğine ve memnuniyetine katkı sağlanır. Çünkü izin yönetimi sayesinde her bir avukatın iş ve özel yaşam dengesi kurmasına yardımcı olunur.

Ayrıca avukatların izin haklarında da görüldüğü gibi çalışan avukatların ücretli ve ücretsiz izin durumları bulunur. Bir avukatın ücretsiz izin alması durumunda izinli olduğu günlerin ücretinden düşülmesi gerekir. Ancak izin yönetim süreci takip edilmezse ücret hesaplamasında da karışıklık olabilir. İşte, böyle bir karışıklık yaşanmamasının yolu da sistematik izin yönetimi yapmaktan geçer. İzin yönetimi sayesinde avukatların ücretli veya ücretsiz izin kullanması halinde ücret hesaplamaları kolaylıkla yapılabilir.


GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin. GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin.

İzin Yönetimini Kolaylaştırmak İçin Neler Yapılmalıdır?

İzin yönetimi, izin politikası oluşturma, planlama yapma ve çalışanları organize etme gibi pek çok kolu olan kapsamlı bir iştir. Özellikle çok çalışanın bulunduğu hukuk bürolarında bu süreci yürütmek, zorlayıcı olabilir. Ancak birkaç unsura dikkat ederek izin yönetim süreci daha kolay hale getirilebilir. “Peki, nasıl?” diyorsanız izin yönetimini kolaylaştırmak için yapmanız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Şeffaf ve adil izin politikaları: Yönetmelik dikkate alınarak her bir büronun yapısına göre izin politikaları net bir şekilde belirlenmeli ve tüm çalışanlara açık bir şekilde iletilmelidir. Çünkü adil bir politika sayesinde izin taleplerinin eşit ve adaletli bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır.

İletişim ve eğitim: Çalışanlara izin politikaları, süreçleri ve izin talebi prosedürleri konusunda düzenli eğitimler verilerek iletişim güçlendirebilir. Böylece izinlerle ilgili tüm çalışanların haklarını bilmesi sağlanarak sürecin daha verimli bir şekilde ilerlemesi sağlanır.

Geri bildirim ve iyileştirme: İzin yönetimi sürecini sürekli olarak gözden geçirme ve çalışanlardan gelen geri bildirimlere dayalı olarak iyileştirmeler yapma önemlidir. Bu, sürecin daha etkin hale gelmesini sağlar ve çalışan memnuniyetini artırır.

Otomatize edilmiş izin yönetim sistemleri: Hukuk büroları için özel olarak tasarlanmış yazılım ve sistemler, izin taleplerini kaydetmek, takip etmek ve yönetmek için önemli bir araçtır. Bu sistemler, manuel işlemleri azaltarak izin süreçlerini hızlandırır ve yönetimde yaşanacak hataları minimuma düşürür.

Siz de izin yönetim sürecini pratik ve verimli bir şekilde yürütmek istiyorsanız hukuk bürolarının tüm ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiş GÜNCE , her zaman yanınızda.

GÜNCE’nin izin yönetimi özelliği sayesinde hukuk büronuzda bulunan tüm çalışanların izinlerini kolaylıkla takip edebilir ve tek bir ekran üzerinden izin planlamalarını maksimum verimlilikte yapabilirsiniz. İzin yönetimi ve daha pek çok alanda avukatlık mesleğine pratik çözümler sunan bu sistemden yararlanmak isterseniz size en uygun paketi seçmek için GÜNCE paketlerini inceleyebilirsiniz.