KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz,
Güncepro Yazılım Teknolojileri Ticaret A.Ş. (“Güncepro”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, GÜNCE ismi verilmiş Avukatlık Bürosu Otomasyon ve Kaynak Yönetimi yazılımının bulut uygulaması (“GÜNCE”) ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Güncepro olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, internet sitemiz aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri internet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız (telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, firma/kurum bilgileriniz ve tarafımıza iletebileceğiniz mesaj içerisinde yer alabilecek diğer kişisel verilerinizi kapsamaktadır.
İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, bizimle iletişime geçmediğiniz sürece herhangi bir kişisel verinizin işlenmeyeceğini temin ederiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

İletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz halinde kişisel verileriniz,

 • iletişim talepleriniz ve mesajlarınız, GÜNCE’yi kullanmaya başlamadan önce GÜNCE hakkında bilgi elde etmeye yönelik ise sizlere cevap verilebilmemiz amacıyla ve Kanun m. 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca işleme faaliyetinin “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenmektedir,
 • GÜNCE ile ilgili olmayan diğer tüm iletişim talepleriniz ve mesajlarınız ise sizlere cevap verilebilmemiz amacıyla ve Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla işleme faaliyetinin “meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenmektedir,

Güncepro olarak avukatlık mesleğinin gelişimini sağlayabilmek, daha iyi hizmet üretebilmek, kurumlaşma sürecini sağlıklı yönetebilmek hedefleriyle geliştirdiğimiz GÜNCE’nin ve bu kapsamda sizlere sunmayı hedeflediğimiz hizmetlerimizin en etkin şekilde gerçekleşebilmesi için, meşru menfaatimiz kapsamında, temel hak özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, iletişim taleplerinizin ve mesajlarınızın doğru ve zamanında cevap verilmesini temin etmek, hizmetlerimizin mevzuata ve Güncepro standartlarına uygunluğunun denetlenmesi, taleplerinize ve mesajlarınıza ilişkin yanıtlara ulaşabilmeniz için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi, taleplerinizin ve mesajlarınızın kimliğinizden bağımsız olarak geri bildirimler olarak değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz potansiyel müşterilerimize verilecek hizmetlerimizin iyileştirilmesi, GÜNCE’nin taleplerinizi daha iyi karşılayabilecek şekilde sürekli geliştirilmesi ve ücret politikalarımızın belirlenmesi için kullanılması amaçlarıyla da kişisel verilerinizi işlememiz mümkün olabilir. Bu paragrafta belirtilen amaçlar için adınız, soyadınız ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel verileriniz kullanılmayacaktır. Yalnızca iletişim talepleriniz ve mesajlarınızda yer alan bilgiler açık rızanıza gerek olmadan kullanılabilecektir.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Güncepro'nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun m. 5/2 (ç) kapsamında ve Güncepro'nun haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun m. 5/2 (e) amacıyla da açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir.

Son olarak, GÜNCE hakkındaki gelişmeler ve Güncepro'nun ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak istemeniz durumunda, iletişim verileriniz ve adınız-soyadınız, Kanun m. 5/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza dayanarak, Güncepro'dan tanıtım ve pazarlama amaçlı elektronik ileti almayı kabul etmeniz halinde ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, hukuk ve yazılım dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlarıyla da şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarımızı yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz;

 1. grup içi kararların alınabilmesi için Güncepro’nun dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer şirketlerle,
 2. taleplerinize ve mesajlarınıza cevap verilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin yazılım teknik destek ve bakım hizmetleri sunan firmalar, elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları, CRM analistleri ve CRM firmalarıyla)
 3. hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel verilerinizi, iletişim kanallarımız (internet sitemiz, telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla doğrudan sizden elde ediyoruz. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.
Güncepro olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:

Güncepro Yazılım Teknolojileri Ticaret A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No: 32 Daire: 7
Zincirlikuyu, İstanbul
Tel: 0 (212) 274 70 00
E-mail: [email protected]

GÜNCE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Giriş:


İşbu Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (“SÖZLEŞME”), GÜNCE ismi verilmiş olan Hukuk Hizmetlerinde Otomasyon ve Kaynak Yönetimi Yazılımının Bulut Uygulamasının (“UYGULAMA”) kullanım haklarının sağlanmasına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.


İşbu SÖZLEŞME’de, teknik yenilikler ve yasal düzenlemelerde yapılabilecek değişikler dahil herhangi bir nedenle zaman zaman güncelleme yapılması gerekebilir. Söz konusu güncellemeler işbu SÖZLEŞME’ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır. Bu nedenle, www.gunce.com adresinde, Sözleşme’nin en güncel haline her zaman ulaşma imkanına sahip olacaksınız. Herhalde, değişiklikler hakkında Kullanıcılar usulüne uygun şekilde bilgilendirilecek ve onaya tabi hususları içeren değişiklik ve güncellemelerde onayları alınacaktır. Değişiklik bildirimlerinin Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde UYGULAMA’nın kullanımının işbu SÖZLEŞME hükümlerine göre sona ermesi ve UYGULAMA’dan çıkış söz konusu olabilir ve sona erme, SÖZLEŞME’de düzenlenen çıkış sürecine uygun şekilde gerçekleşecektir.

SÖZLEŞME, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmekle birlikte yürürlüğe girecek olup; Taraflarca SÖZLEŞME'de belirtilen koşullar ve usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece KULLANICI tarafından seçilen dönem süresince yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Eğer bir kuruluş, şirket ya da başka bir tüzel kişilik adına SÖZLEŞME’yi kabul ederek UYGULAMA’yı kullanıyorsanız, söz konusu kurum adına hareket etmeye tam yetkiniz olduğunu ve işbu SÖZLEŞME’de belirtilen hüküm ve şartların söz konusu kurum için de bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Bu SÖZLEŞME’de belirtilen hüküm ve şartlar tüm KULLANICILAR için geçerlidir. SÖZLEŞME’yi kabul ederek UYGULAMA’yı kullanmaya başlamadan önce mutlaka www.gunce.com adresinde yer alan kullanım talimatları ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve gerekli şartları haiz olduğunuzdan emin olunuz. UYGULAMA ve SÖZLEŞME hakkında sorularınızın olması halinde www.gunce.com adresi üzerindeki iletişim bölümünden lütfen GUNCEPRO ile iletişime geçiniz. SÖZLEŞME’de öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizi ya da koşulları karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, SÖZLEŞME’yi kabul etmeyiniz ve UYGULAMA’yı kullanmayınız.

UYGULAMA’nın kullanımı, SÖZLEŞME’nin kabulü üzerine, deneme hesabı açılması akabinde ilk 14 (ondört) günlük deneme süresi boyunca ücretsizdir. İlk 14 (ondört) günlük deneme süresinin sona ermesi akabinde UYGULAMA seçilen hizmet paketi uyarınca ücrete tabidir. Size uygun hizmet paketini seçerek ve ödeme sürecini Site üzerinden tamamlayarak KULLANICI HESABI oluşturmanız ile UYGULAMA’dan paketiniz ve seçiminiz kapsamında faydalanabilirsiniz.

SÖZLEŞME’nin Tüketici olan KULLANICILAR için 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında özel olarak uygulanacak bölümleri mevcuttur ancak Tüketiciler herhalde diğer düzenlemelere de uygun olduğu ölçüde her zaman tabidir. Tüketici sayılmayan KULLANICILAR hakkında Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu SÖZLEŞME’nin tüketici olan KULLANICILAR’a özel düzenlemeleri dışındaki tüm hükümleri uygulanacaktır.

1. TARAFLAR

İşbu SÖZLEŞME, (i) Kore Şehitleri Cad. No: 32 Daire: 7 Zincirlikuyu 34394 İstanbul adresinde mukim, GÜNCEPRO YAZILIM TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş. ("GÜNCEPRO") ile (ii) SİTE ya da MOBİL APLİKASYON üzerinden ulaşılan UYGULAMA’yı kullanmak üzere Sözleşme hükümlerini kabul ederek, KULLANICI olarak kaydolan kullanıcı (“KULLANICI”) arasında akdedilmektedir.

SÖZLEŞME’de GÜNCEPRO ve KULLANICI bundan böyle ayrı ayrı “TARAF”, birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmaktadır.

2. TANIMLAR

ALT HESAP: KULLANICI’ya açılan özel üyelik kapsamında, KULLANICI’nın, aynı kurum, kuruluş, şirkette birlikte çalıştığı, istihdam ettiği kişilere, HESAP üzerinden tahsis edilen alt üyelikler anlamına gelir.

BULUT: VERİ MERKEZİ’nde kurulu olan bulut sunucusunu ifade eder.

GÜNCE: GÜN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. tarafından geliştirilen ve işbu SÖZLEŞME’ye konu hizmetlerin sağlanması konusunda GÜNCREPRO’ya münhasır lisans verilmiş olan Hukuk Hizmetlerinde Otomasyon ve Kaynak Yönetimi konularında entegre yazılımı ifade eder.

HESAP: UYGULAMA’nın kullanımı için KULLANICI’ya açılan özel üyelik anlamına gelir.

HİZMET PAKETİ: UYGULAMA kapsamında sunulan hizmetlerin türlerine ve kapsamlarına göre farklılaştırılmış olan ve güncel olarak www.gunce.com

İÇERİK: KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen veriler anlamına gelir.

KULLANICI: UYGULAMA’dan faydalanmak için Site’ye kullanıcı olarak kaydolan ve/veya giriş yaparak kullanan gerçek kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder. Kendilerine ALT HESAP tahsis edilen kişiler de işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI olarak anılacaktır.

MOBİL APLİKASYON: KULLANICI’nın UYGULAMA’ya ulaşabildiği mobil aplikasyonu eder.

SİTE: KULLANICI’nın UYGULAMA’ya ulaşabildiği internet sitesini ifade eder.

ŞİRKET: Bir veya aralarında ortaklık ve/veya istihdam ilişkisi bulunan birden fazla avukatın aynı isim altında birlikte çalışmakta olduğu kurumu veya bünyesinde bir veya birden fazla avukatı istihdam etmekte olan kurumları ve diğer ticaret şirketlerini ifade eder.

TÜKETİCİ: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

VERİ MERKEZİ: GÜNCEPRO’nun UYGULAMA üzerine KULLANICI tarafından yüklenen İÇERİK’i saklamak konusunda bulut sunucu hizmeti aldığı ve Türkiye’de bulunan bağımsız üçüncü taraf veri merkezini ifade eder.

UYGULAMA: GÜNCE ismi verilmiş olan Hukuk Hizmetlerinde Otomasyon ve Kaynak Yönetimi Yazılımının Bulut Uygulamasını ve uygulama ile sağlanan hizmetlerin tümünü ifade eder.

3. KONU

İşbu SÖZLEŞME, GÜNCEPRO tarafından, GÜNCEPRO’ya ait SİTE ve/veya MOBİL APLİKASYON üzerinden erişilen BULUT tabanlı UYGULAMA ile KULLANICILARA verilecek hizmetlerin belirlenmesi, UYGULAMA’dan faydalanılması ve KULLANICI tarafından yüklenen İÇERİK’e ilişkin şartlar ile TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

www.gunce.com adresi üzerinde UYGULAMA’nın kullanımına ilişkin olarak GÜNCEPRO tarafından KULLANICI’ya sunulan/ sunulacak kullanım koşulları gibi düzenlemeler de işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4. UYGUN KULLANIM KOŞULLARI

 • 4.1. UYGULAMA kapsamında sunulan HİZMET PAKET’lerine ve bu paketlerin içeriğinde yer alan hizmetlerin güncel listesine www.gunce.com adresinde yer verilmekte olup, bu liste altında yer alan hizmet türleri, GÜNCEPRO’nun takdirinde olmak üzere, KULLANICI’ların yorum ve geri bildirimleri kapsamında zaman zaman değiştirilebileceği gibi, GÜNCEPRO da zaman zaman bu hizmetlere yenilerini ekleyip mevcut hizmetlerde değişiklik ve/ veya güncelleme yapabilecektir. GUNCEPRO, UYGULAMA’nın güvenliğini sağlamak, sistemlerin işlevlerindeki bir değişikliği yansıtmak, hataları ortadan kaldırmak veya UYGULAMA’yı teknik gelişime uyarlamak amaçlarıyla zaman zaman güncellemeler sağlayabilir ve gerekmesi halinde KULLANICI UYGULAMA güncellemelerini zamanında yapmakla yükümlüdür. UYGULAMA’nın KULLANICI tarafından zamanında güncellenmemesinden doğabilecek aksamalardan GUNCEPRO sorumlu değildir.

 • 4.2. KULLANICI’nın, SİTE üzerinden, “Hizmet Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” maddesini işaretleyip “DEVAM” seçeneğini tıklaması ile kabul beyanının GÜNCEPRO kayıtlarına geçtiği anda SÖZLEŞME hükümleri kabul edilmiş sayılarak SÖZLEŞME yürürlüğe girmiş olur. KULLANICI da bu beyanı ile işbu SÖZLEŞME’nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME’nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.3. İşbu SÖZLEŞME’nin bir tüzel kişi adına kabul edilmesi, ilgili kişinin bu işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösterir. GUNCEPRO, ilgili kişinin imza yetkisini gösterir evrakı her zaman talep edebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin yetkisiz bir kişi tarafından kabul edilmesi halinde, işbu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

 • 4.4. KULLANICI, GÜNCE’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.5. UYGULAMA, SÖZLEŞME’nin kabulü akabinde ilk 14 (ondört) günlük deneme süresi boyunca ücretsiz olup, UYGULAMA’ın kullanımı için UYGULAMA üzerinde KULLANICI’ya özel deneme hesabı açılacaktır. Ücretsiz kullanım dönemi sonunda ya da KULLANICI’nın bu dönem içinde memnun kalmasını takiben her zaman, KULLANICI Site’de yer alan HİZMET PAKETLERİ’nden birini seçerek ve ödemeyi gerçekleştirerek, paketi dahilinde UYGULAMA’nın kullanımına kendisine KULLANICI HESABI açılarak ve seçimi halinde ALT HESAPLAR açılarak devam edebilir.

 • 4.6. İlk 14 (öndört) günlük deneme süresinin sonunda herhangi bir HİZMET PAKETİ seçimi yapılmaması halinde, KULLANICI’nın UYGULAMA’dan çıkması için işbu Sözleşme’de madde 13’te düzenlenen çıkış prosedürleri yürütülecektir. Çıkış prosedürünün tamamlanması ardından kendisine tahsis edilen HESAP iptal edilecektir.

 • 4.7. İşbu SÖZLEŞME kapsamında ve www.gunce.com adresinde tanımlanan BİREYSEL PAKET kullanımı dışında, açılan HESAP, ŞİRKET için açılmış bir hesap olup uygun paketin tercih edilmesi halinde, aynı ŞİRKET’te çalışmakta olan diğer çalışanlara da KULLANICI HESABI altında ALT HESAP’lar ilgili paket ücretinin ödenmesi karşılığında açılabilecektir. KULLANICI’nın kullandığı GÜNCE kullanıcı adı ve şifresi her bir KULLANICI’ya özeldir ve bu GÜNCE kullanıcı adı ve şifresi ile sadece bir (1) HESAP oluşturma imkanına sahiptir. Aynı GÜNCE kullanıcı adı ve şifresi ile iki farklı KULLANICI kaydı yapılamaz.

 • 4.8. KULLANICI, kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu şifre ile GÜNCE’yi kullanacaktır. KULLANICI, şifresini değiştirmek istediği takdirde, şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI’nın sorumluluğunda olmak üzere dilediği zamanda değiştirebilecektir. ALT HESAP açılımı ve bu ALT HESAP’lara ait şifrelerin güvenli kullanımı da KULLANICI’nın sorumluluğudur. KULLANICI, şifresini paylaşması, şifresini kaybetmesi ya da şifresinin üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumlarında konuyu derhal GÜNCEPRO’ya bildirip yeni şifre temin etmedikçe, şifresi ile yapılan işlemlerden gerek GÜNCEPRO’ya gerek üçüncü kişilere karşı kendisinin sorumlu olacağını, GÜNCEPRO’nun bu durumda herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.9. KULLANICI, dahil olduğu UYGULAMA hizmetlerine, GÜNCEPRO’nun bildirdiği SİTE ve/veya MOBİL APLİKASYON üzerinden ulaşabilecektir. GÜNCEPRO, KULLANICI’ya UYGULAMA kullanımına ilişkin üyelik dahilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

 • 4.10. KULLANICI, GÜNCEPRO veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, UYGULAMA, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, GÜNCE yazılımının kullanımını engelleyebilecek ya da GÜNCE’ye hasar verecek nitelikte ve GÜNCE’nin izin verdiği sınırların ötesinde yükleme, erişim ya da işlemler, müdahaleler yapamaz. GÜNCE’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin GÜNCEPRO hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, ALT HESAP’lar hariç, GÜNCEPRO’nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. GÜNCE’nin kullanılması ve ALT HESAPLAR açılması her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 • 4.11. KULLANICI, GÜNCE hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu tam ve doğru olarak doldurarak KULLANICI hesabı açmayı ve GÜNCE kullanıcı adını ve şifresini girerek, GÜNCE’nin sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. UYGULAMA’nın en uygun şekilde çalışması ve sonuç vermesi için KULLANICI tarafından verilerin UYGULAMA’ya tam, doğru ve hatasız girilmesi gerekir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış veya eksik bilgi beyanında bulunan KULLANICI, gerçek bilgilerini eksiksiz sağlayana kadar, GÜNCEPRO bu KULLANICI’ya sağladığı UYGULAMA’yı durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıca KULLANICI HESABININ yetkisiz olarak kullanıldığına dair işaretler varsa ve/veya KULLANICI HESABINDAN UYGULAMA’ya yetkisiz erişim sağlanmış veya sağlanmaya çalışılmışsa, GUNCEPRO HESABI engelleyebilir. Böyle bir durumda, GUNCEPRO, KULLANICI HESABI bilgilerinde bulunan e-posta adresi aracılığıyla derhal KULLANICI’ya bildirimde bulunacak ve KULLANICI’nın, GUNCEPRO’nun sistemlerine yetkisiz erişim elde etmeye çalıştığı varsayımına ilişkin bilgiler bulunmadığı sürece, KULLANICI’nın HESABINA yeniden erişim izni verecektir.

 • 4.12. KULLANICI, hizmetlerden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin güncel olmaması nedeniyle UYGULAMA’ya erişim sağlanamamasından, yaşanabilecek gecikmelerden ve UYGULAMA’dan faydalanılamamasından GÜNCEPRO sorumlu değildir.

 • 4.13. KULLANICI, kendisine GÜNCEPRO tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için GÜNCE’ye kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (varsa KEP adresi, e-posta, cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanılacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 • 4.14. KULLANICI kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla, GÜNCE üzerinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta ve varsa KEP adresini güncel tutmak, GÜNCE’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

 • 4.15. KULLANICI kayıt olurken ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra GÜNCEPRO’ya bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. KULLANICI tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı KULLANICI, GÜNCEPRO’dan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen ve açıkça kabul eder.

 • 4.16. KULLANICI, GÜNCE hizmetlerini www.gunce.com adresinde belirtilen kullanım talimatları ve bilgilendirmeler doğrultusunda kullanmakla ve verilerin tam ve doğru şekilde girilmesinden emin olmakla yükümlü olup UYGULAMA’nın sunduğu hizmetlerden tam ve doğru sonuç alınmasının bu talimat ve bilgilendirmelere uygun olarak kullanılmasına bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya KULLANICI’nın kullanmakta olduğu diğer uygulama ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda GÜNCEPRO’dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya sair herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.17. KULLANICI, GÜNCE’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce GÜNCE şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya GÜNCEPRO’ya derhal ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. GÜNCEPRO, KULLANICI tarafından anılan fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi derhal haklı sebeple feshedebilir ve her türlü hukuki hakkını saklı tutar.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 5.1. KULLANICI, kota limitli bir internet bağlantı noktasından bağlanarak GÜNCE hizmetinden yararlanması halinde, diğer benzer internet hizmetlerinde olduğu gibi kota limitinden kullanılacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu sebeple oluşabilecek kota aşımından GÜNCEPRO’nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 5.2.GÜNCE’nin kullanımı için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI tarafından aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması ve KULLANICI’nın aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

  • 5.2.1. KULLANICI’nın UYGULAMA’ya erişebilmesi için kendi bilgisayarında ve dünyanın herhangi bir yerinde dosyalarına erişebilmesi için kullandığı cihaz internete bağlı olmalıdır. Kullanıcının, hem kişisel bilgisayarında hem de dünyanın herhangi bir yerinde verilerine erişmek maksadıyla kullanacağı bilgisayarda güncel bir internet tarayıcısı yüklü olmalıdır.

  • 5.2.2. KULLANICI, GÜNCE kullanımı için www.gunce.com adresinden ulaşılabilecek kullanım talimat ve bilgilendirmelerini okumakla yükümlüdür.

 • 5.3. Sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde GÜNCEPRO’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve GÜNCEPRO’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

  • 5.3.1. KULLANICI’nın, UYGULAMA hizmetlerini, kullanım talimat ve bilgilendirmelerinde belirtilen şekillerde kullanmıyor olmasından kaynaklanan sorunlar,

  • 5.3.2. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI’nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

  • 5.3.3. KULLANICI’nın, asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanmamasından ve gerekli bu donanımı kendisinin temin etmemesinden doğan ve doğacak Uygulama/donanım uyuşmazlıkları;

  • 5.3.4. KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

  • 5.3.5. KULLANICI’nın kullanmakta olduğu diğer yazılım ve donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle GÜNCE hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

  • 5.3.6. KULLANICI’nın GÜNCE hizmetini, diğer internet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak GÜNCE hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

  • 5.3.7. KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

 • 5.4. KULLANICI, GÜNCE’nin bir parçası olan UYGULAMA ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiçbir şekilde GÜNCE kapsamında sakladığı dosyaları ve içerikleri kullanarak GÜNCEPRO’nun, üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME’nin GÜNCEPRO’nun tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve ihlali nedeniyle doğan zararların tazmininden GÜNCEPRO ve hak sahibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 5.5. GÜNCEPRO, KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen hiçbir İÇERİK’ten ve/veya İÇERİK’ler üzerinden gerçekleştirilen hiçbir fiilden sorumlu değildir. GÜNCEPRO’nun UYGULAMA’ya HESAP ve/veya ALT HESAP KULLANICI’ları tarafından yüklenen İÇERİK’e, yalnızca KULLANICI’nın talebi ile bakım ve destek hizmetinin sağlanması için gerekli olan hallerde sınırlı erişim sağlayacaktır.

 • 5.6. KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya yüklenen İÇERİK, VERİ MERKEZİ’nde kurulu olan BULUT üzerinde saklanacaktır.

 • 5.7. GÜN DANIŞMANLIK KULLANICI’nın UYGULAMA’yı kullanırken eklediği İÇERİK üzerinden GÜNCE’nin kendi ürettiği verileri, anonimleştirilmiş olarak istatistiki raporlar üretmek, sektörel analizler yapmak, UYGULAMA kapsamında yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi amaçlarla kullanabilecek, işleyebilecek, üçüncü kişilerin kullanımına sunabilecek veya satabilecektir. KULLANICI’nın İÇERİK üzerindeki hakları saklı olmak kaydıyla, anonimleştirilen bu veriler ve bu veriler kullanılarak meydana getirilen her türlü çıktı üzerindeki fikri mülkiyet hakları GÜNCEPRO’ya aittir.

 • 5.8. İşbu SÖZLEŞME’deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI’ya GÜNCE hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından GÜNCEPRO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 • 5.9. KULLANICI, GÜNCE’yi bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, GÜNCEPRO’nun söz konusu dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, GÜNCEPRO’nun üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı için KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve GÜNCEPRO’nun talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 • 5.10. KULLANICI, kendilerine ALT HESAP tahsis edilerek UYGULAMA’yı kullanan tüm KULLANICILARIN işbu SÖZLEŞME hüküm ve koşullarına riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME


 • 6.1. KULLANICI, aşağıdaki HİZMET PAKETLERİNDEN birini seçerek UYGULAMA’dan faydalanabilecektir:

  • 6.1.1. Bireysel Paket: Bireysel kullanıcılar için tasarlanmış bir pakettir. KULLANICI, bu paketi satın alması halinde, kendisine açılan HESAP kapsamında, sadece 1 KULLANICI için ALT HESAP tanımlayabilir. Toplam KULLANICI sayısı 2 kişi olarak sınırlandırılmıştır. Güncel paket ücreti ve sunulan hizmetler www.gunce.com ’da belirtilmektedir.

  • 6.1.2. Kurumsal Paket: Birden fazla çalışanı olan ŞİRKET’ler için tasarlanmış bir pakettir. KULLANICI, bu paketi satın alması halinde, kendisine açılan HESAP kapsamında, kullanıcı sayısına ve hizmet paketine uygun olarak, ödeyeceği ücret karşılığında, seçtiği sayıda KULLANICI için ALT HESAP tanımlayabilir. Güncel paket ücreti ve sunulan hizmetler www.gunce.com ’da belirtilmektedir.


 • 6.2. KULLANICI ihtiyacına göre yukarıda yer verilen paketlerden birini seçmesi sonrası ilgili pakete ilişkin belirlenen ücretler her ayın sonunda KULLANICI’nın sisteme tanımladığı kredi kartı üzerinden otomatik olarak tahsil edilecektir. KULLANICI, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

 • 6.3. KULLANICI’nın HİZMET PAKETİ dönemi sonunda yeni bir HİZMET PAKETİ satın almaması veya paket ödemesini zamanında ve eksiksiz yapmaması durumunda ilgili ödemeler yapılıncaya dek KULLANICI’nın UYGULAMA’ya erişimi GÜNCEPRO tarafından askıya alınabilir. Bu durumda KULLANICI, işbu SÖZLEŞME madde 13’te yer alan çıkış prosedürlerinin uygulanabileceği hususunda bilgilendirilmiştir.

 • 6.4. GÜNCEPRO, paket ücretlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haiz olup güncel fiyatlar www.gunce.com adresinde yer alacaktır, KULLANICI’ya bildirilecek ve KULLANICI’nın bir sonraki dönem için alımında geçerli olacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK

 • 7.1. www.gunce.com adresi, SİTE ve UYGULAMA içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere www.gunce.com , SİTE ve UYGULAMA üzerinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu her türlü mali, manevi ve ticari haklar, fikri mülkiyet ve menfaat GÜN DANIŞMANLIK’a aittir. SÖZLEŞME , www.gunce.com , ve SİTE’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm www.gunce.com , SİTE ve UYGULAMA’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin KULLANICI’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. GÜNCEPRO, GÜN DANIŞMANLIK’ın kendisine tahsis etmiş olduğu münhasır lisans kapsamında, KULLANICI’ya hizmetlerden yararlanabilmesi için UYGULAMA üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım hakkı dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları GÜN DANIŞMANLIK’a aittir ve KULLANICI’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı, GÜNCEPRO’nun ve/veya GÜN DANIŞMANLIK’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

 • 7.2. UYGULAMA kapsamında KULLANICI’ya sunulan ve/veya gelecekte sunulacak olan doküman şablonları, GÜN DANIŞMANLIK bünyesinde orijinal olarak üretilmiş, geliştirilmiş ve elektronik olarak işlenebilir hale getirilmiş olup yaratıcısının hususiyetini taşıyan bu belgeler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser hakkı sahipliğinden doğan her türlü hak GÜN DANIŞMANLIK’a aittir ve GÜNCEPRO, GÜN DANIŞMANLIK’ın kendisine tahsis ettiği münhasır lisans hakkı kapsamında, bu belgeleri, KULLANICI’nın kendisi ve müvekkilinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanımı konusunda sınırlı bir izin vermektedir. Bu belgelerin, bu amaçlar dışında, bağımsız olarak kullanılması, çoğaltılması başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsamında hukuki ve/veya cezai yaptırımlara tabiidir. KULLANICI’nın kullanımına sunulan bu belgelerin içeriği hukuki tavsiye veya hukuki mütalaa olarak yorumlanamaz. GÜNCEPRO, KULLANICI’ya örnek mahiyetinde sunulan bu belgelerin içeriğinin kesin doğru olduğunu taahhüt etmemektedir. KULLANICI’nın bu belgelerden yararlanmak istemesi halinde, somut olayın özelliklerine göre değiştirmesi tamamen kendi sorumluluğundadır.

 • 7.3. KULLANICI, doğrudan ya da dolaylı olarak, UYGULAMA’nın kaynak kodunu, amaç programını, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulama, doküman ya da veri üzerinde ters mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, sökmemeyi veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri UYGULAMA’dan, UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan UYGULAMA ya da herhangi bir UYGULAMA’dan kaldırmamayı, UYGULAMA’ya ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamaya bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler oluşturmamayı; UYGULAMA ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamayı kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul eder.

 • 7.4. Ayrıca KULLANICI’nın UYGULAMA veya GÜN DANIŞMANLIK sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya UYGULAMA, GÜN DANIŞMANLIK ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, UYGULAMA ile UYGULAMA’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların UYGULAMA’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya UYGULAMA’ya orantısız yük bindirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; UYGULAMA’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, GÜN DANIŞMANLIK sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

 • 7.5. KULLANICI, hiçbir şekilde ve nedenle UYGULAMA’yı ya da UYGULAMA’yla bağlantılı olarak bulunan uygulama ya da herhangi bir uygulamayı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde UYGULAMA’nın kaynak koduna ulaşma, eser oluşturma hakkına sahip değildir.

 • 7.6. TARAFLAR, Sözleşme’nin kurulması ve ifası ile UYGULAMA’nın kullanılması sırasında ve sonrasında edinecekleri her ne formda olursa olsun her türlü bilginin gizli bilgi addedileceğini ve gizli bilgilerin, işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası için gerekli olması amacı dışında farklı bir amaçla kullanılamayacağını ya da ifşa edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • 7.7. İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erse dahi, TARAFLAR’ın gizlilik ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili yükümlülükleri herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmaksızın devam ederek, yürürlükte kalacaktır.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 • 8.1. GÜNCEPRO, (i) GÜNCE’de yer alan herhangi bir verinin maruz kalacağı kayıp veya hasarlardan ya da herhangi bir dosya, uygulama, teçhizat veya verideki dolaysız, özel, kazai, zincirleme veya taksiri hata, bozulma ve hasarlardan, veya (ii) GÜNCE’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet hakkı ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. GÜNCEPRO, GÜNCE üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun gördüğü diğer değişiklikleri yapma yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI’ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

 • 8.2. UYGULAMA 2008 yılından beri geliştirilmekte ve iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. UYGULAMA, KULLANICILARIN kullanımına sunulmadan önce denetlenmekte ve sızma testi, güvenlik testi gibi gerekli tüm testlerden geçirilerek, UYGULAMA’nın kararlaştırılan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. Ancak şu kadar ki, GÜNCEPRO, UYGULAMA’nın ve yazılımlarının tümüyle kusursuz, hatasız, kesintisiz, mükemmel olduğu ve KULLANICI’nın genel ve/veya özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve/veya açık veya zımni taahhütte bulunmaz.

 • 8.3. GÜNCEPRO, donanım veya işletim sistemi arızasından, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörler ve KULLANICI hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 • 8.4. KULLANICI, UYGULAMA’nın uyarlamasının yapılabilmesi ve uygulanabilmesi için belirtilen teknik alt yapı ve diğer koşulları sağlayacağını, GÜNCEPRO’nun yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

 • 8.5. KULLANICI, GÜNCEPRO’nun kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan GÜNCEPRO’yu sorumlu tutmayacağını kabul eder.

 • 8.6. KULLANICI, UYGULAMA üzerinden GÜNCEPRO’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında GÜNCEPRO’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 • 8.7. KULLANICI, UYGULAMA üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda GÜNCEPRO’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, GÜNCEPRO’nun UYGULAMA’nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, UYGULAMA’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 • 8.8. KULLANICI, GÜNCE ile ilgili olarak temin edilen tüm hizmetleri riskleri ile kabul ederek kullanacağını kabul eder. GÜNCE’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, GÜNCEPRO’nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • 8.9. KULLANICI, GÜNCE’nin kodlarında veya datalarında yapacağı herhangi bir değişiklikten yasal olarak sorumludur.

 • 8.10. GÜNCE’nin kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu Uygulamalara dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan GÜNCEPRO hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 • 8.11. GÜNCEPRO, yasadışı içeriğin barındırılması ve/veya herhangi bir yolla paylaşılması durumunda sorumlu değildir. Yedeklenen ve saklanan dosyaların içeriğinden KULLANICI sorumludur.

 • 8.12. GÜNCEPRO’nun işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda UYGULAMA’ya ilişkin olarak işbu SÖZLEŞME kapsamında KULLANICI tarafından ödenmiş son 1 (bir) aylık döneme tekabül eden toplam bedelle sınırlı olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP

 • 9.1. Taraflar iradeleri dışında olan ve iradi olarak önlenemeyen, çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen geçici veya daimi olarak durduracak derecede meydana gelen deprem, sel gibi doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev ve lokavt, salgın hastalık, hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar veya herhangi bir kanun, emir, mevzuat veya düzenleme gibi Tarafların kontrolü haricinde vuku bulunan haller, iki Taraf için mücbir sebep sayılır. Türkiye’de ve/veya KULLANICI’nın GÜNCE’ye erişim sağlamak istediği veya GÜNCE veri tabanının bulunduğu/depolandığı ülke/bölgede doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, altyapı ve internet arızaları, enerji arıza ve kesintileri gibi mücbir sebep hallerinde gerçekleşen olası veri kayıplarından ve işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya ifa edilmemesi nedeniyle GÜNCEPRO sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GÜNCEPRO aleyhine, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GÜNCEPRO’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 • 9.2. Sözleşme kapsamında, Tarafların hiçbiri, tazminat yükümlülükleri hariç olmak üzere, Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememekten veya gecikmeden dolayı sorumlu tutulmazlar. Tarafların sorumlu tutulmamaları için yükümlülüğü yerine getirmemenin veya gecikmenin, makul tedbirlerin alınmış olmasına rağmen önlenemeyecek nitelikte olması zorunludur.

 • 9.3.Her bir Taraf Mücbir Sebebe dayanarak yükümlülükten kurtarılmasını isteyebilir. Bunun için sorumluluktan kurtulmak isteyen tarafın aşağıdaki eylemleri yapması gereklidir;

  • 9.3.1. Zaman kaybetmeden, yükümlülükten kurtulma talebini Mücbir Sebep oluşturan olayın detaylarını, etkisinin ne kadar süreceğine dair tahminleri, yükümlülüğünü nasıl etkileyeceğine dair tahminlerini ve Mücbir Sebebin etkilerini azaltmak için yapılması gereken tedbir önerileri ile birlikte karşı tarafa bildirmek,

  • 9.3.2. Mücbir Sebebi oluşturan olayın etkilerini azaltmak ve bir an önce yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayabilmek için gereken makul bütün eylemleri mümkün olduğunda çabuk yerine getirmek.

 • 9.4. Bu madde uyarınca Taraflar 60 (altmış) günden fazla süreyle yükümlülükten kurtulursa, bu Sözleşmeyi diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sona erdirebilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 • 10.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile diğer Taraf’ın temsilcilerinin ya da çalışanlarının kimlik ve iletişim verisi gibi kişisel verilerinin işleneceği konusunda mutabıktır ve her bir Taraf, kendi çalışan ve/veya temsilcilerini bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder. Bu kapsamda her bir Taraf veri sorumlusu olarak işleyeceği bu kişisel veriler bakımından, diğer Taraf çalışanını ya da temsilcini ilk temasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şekilde aydınlatacağını kabul ve beyan eder.

 • 10.2. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Taraflar gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almayı taahhüt eder. KULLANICI, UYGULAMA kapsamında işleyeceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlemeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI ilgili kişilere veri sorumlusu olarak ilgili kişileri UYGULAMA kapsamında işleme faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür ve ilgili kanun ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

 • 10.3. GUNCEPRO, işbu Sözleşme kapsamında veri işleyen sıfatı ile yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası amacı ile ve kapsamında sunulan UYGULAMA vasıtasıyla vereceği hizmetler kapsamında, veri işleyen olarak KULLANICI tarafından işlenen kişisel verileri işleyecek, kural olarak hizmetlerin ifası amacı haricinde, İÇERİK’e ve dahilindeki kişisel verilere erişimi kesinlikle mümkün olmayacaktır. GUNCEPRO tarafından kişisel verilerin Sözleşme’nin ifası amacı dışında işlenmesi, 3. Kişilerle paylaşılması, reklam, satış ve benzeri amaçlarla kullanılması söz konusu olmayacaktır.

 • 10.4. GUNCEPRO, kişisel verileri, İlişkide açıkça yetkilendirildiği haller veya bu tür verilerin açıklanmasının kanun, yönetmelik dahil mevzuat veya idari makam kararları ve/veya Sözleşme’nin gerektirdiği haller dışında, üçüncü kişilere hiçbir zaman açıklamayacak ve aktarmayacaktır.

 • 10.5. GUNCEPRO, ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendi kişisel verilerine ilişkin olarak çeşitli haklarının bulunduğunun farkındadır. İlgili kişilerin bu hakları kullanmaları halinde, buna ilişkin olarak mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde KULLANICI’nın bu kapsamda ileteceği talepleri dahilinde işlem yapacağını beyan ve taahhüt eder.

 • 10.6. GUNCEPRO, KULLANICI tarafından kendisine iletilen kişisel verilere izinsiz erişim olması halinde; ilgili erişimi engellemek, söz konusu erişimin ilgili kişilere vereceği zararın azaltılması veya mümkünse yok edilebilmesini sağlamak için her türlü makul çalışmayı ve düzeltici işlemi derhal yapacak ve yapılan bu çalışmaların kaydını tutarak, Kullanıcı’nın talebi halinde bu kayıtları Kullanıcı’ya verecektir. GUNCEPRO, ayrıca Kurul’a ve ilgili kişilere yapılacak bildirimlerin hazırlanması konusunda Kullanıcıya gerekli her türlü bilgileri vereceğini taahhüt eder. GUNCEPRO, Kurul’un söz konusu izinsiz erişim ile ilgili Kullanıcı’dan birçok bilgi talep edebileceğinin, bu bilgilerin herhangi bir güvenlik eksikliği olup olmadığına ilişkin de olabileceğinin farkındadır ve Kurul tarafından Kullanıcı’dan talep edilen tüm bu bilgileri Kullanıcıya vermekle yükümlüdür. GUNCEPRO tarafından UYGULAMA kapsamında tutulan kişisel verilere, GUNCEPRO’nun kusuru sebebiyle yetkisiz erişim durumunda; Kullanıcı ilgili kişilerin zararını tazmin etmek zorunda kalırsa (kesinleşmiş bir mahkeme kararı sonucunda), GUNCEPRO kesinleşmiş mahkeme kararına binaen söz konusu tazminat tutarını KULLANICI’ya ödeyecektir.

 • 10.7. GUNCEPRO, herhangi bir güvenlik ihlalinden haberdar olması halinde bu durumu öğrenir öğrenmez mümkün olan en kısa sürede KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

11. İÇERİK’İN KORUNMASI VE BAKIM & DESTEK HİZMETLERİ

 • 11.1. GÜNCE’ye giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen GÜNCE kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan GÜNCEPRO sorumlu değildir.

 • 11.2. GÜNCE’ye yüklenen İÇERİK ve İÇERİK’in UYGULAMA’nın düzgün ve etkin işleyeceği şekilde doğru ve düzenli olarak yüklenmesi, KULLANICI’nın sorumluluğundadır. İÇERİK’in gerektiği şekilde yüklenmemiş olması sebebiyle, UYGULAMA’nın amacına uygun hizmeti verememesinden GÜNCEPRO sorumlu değildir.

 • 11.3. GÜNCEPRO’nun, KULLANICI’nın talebi kapsamında sunacağı Bakım & Destek hizmetleri dışında, İÇERİK’e herhangi bir erişimi bulunmayacaktır. İÇERİK’in, VERİ MERKEZİ’nde güvenli olarak saklanması için gerekli makul önlemler GÜNCEPRO tarafından alınmış ve/veya tedarikçisine aldırılmıştır.

 • 11.4. KULLANICI, UYGULAMA’nın kullanımı sırasında karşılaştığı aksaklıkları GÜNCEPRO’ya bildirecek ve UYGULAMA hakkında geri bildirimde bulunacaktır.

 • 11.5. GÜNCEPRO, aşağıda belirtilen bakım ve destek hizmetlerini, kendisine bildirilen sorunun, öncelik ve önem sırasına göre işleme alarak aşağıdaki şekilde çözmeyi taahhüt eder:

  • 11.5.1. Hizmetler, mesai saatleri içinde (09:00–18:00) arasında, rapor edilen hatanın aciliyet ve öncelik sırasına göre GÜNCEPRO tarafından belirlenen sıra içerisinde sunulacaktır.

  • 11.5.2. Hata düzeltmeleri ile ilgili sorunun giderilmesi için, KULLANICI’nın sisteme dışarıdan müdahale etmemiş olması gerekmektedir.

  • 11.5.3. GÜNCEPRO, rapor edilen teknik aksaklığa göre; uzaktan bağlantı yöntemi ve/veya gerekli gördüğü durumda telefonla canlı müdahalede bulunabilecektir. KULLANICI, rapor edilen aksaklığın giderilmesi için GÜNCEPRO’nun, UYGULAMA’ya dışarından erişim yapmasını ve bu amaç kapsamında İÇERİK’e de erişim sağlamasına izin vereceğini taahhüt etmektedir. KULLANICI’nın dışarıdan erişime izin vermemesi halinde, sorunun devam etmesinden GÜNCEPRO sorumlu değildir.

12. SÜRÜM / VERSİYON DEĞİŞTİRME, TEKNİK DESTEK VE KİŞİSELLEŞTİRME

 • 12.1. GÜNCEPRO, önceden haber vermeksizin UYGULAMA’da ve UYGULAMA dokümanlarında değişiklikler yapma, UYGULAMA’nın yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma ve KULLANICILARDAN gelen geri bildirimler çerçevesinde UYGULAMA’yı geliştirme hakkına sahiptir. Ancak söz konusu geliştirmeleri yaparken KULLANICI, GÜNCEPRO’nun KULLANICI’nın talebi ve/veya onayı ile bağlı olmadığı konusunda mutabıktır.

 • 12.2. UYGULAMA, GÜNCEPRO tarafından kurgulandığı şekliyle KULLANICI’ya kullandırılmaktadır. Taraflarca açıkça yazılı olarak kararlaştırılmadıkça UYGULAMA çerçevesinde herhangi bir kişiselleştirme hizmeti verilmez. KULLANICI’nın UYGULAMA’nın kişiselleştirilmesine ilişkin herhangi bir talebi olur ise, bu isteğini GÜNCEPRO’ya iletebilecek ve söz konusu hizmet, ücret ve hizmet koşulları üzerinde mutabık kalınması karşılığında verilecektir.

13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ – ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ

 • 13.1. İşbu SÖZLEŞME uyarınca GÜNCE’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın GÜNCE’yi kullanmayı sona erdirmesi ve çıkış talimatlarına uyarak HESABI sona erdirmesi (b) KULLANICI’nın GÜNCEPRO ile arasındaki SÖZLEŞME’nin ve/veya ilgili eklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile işbu madde kapsamında düzenlenen çıkış prosedürüne uygun şekilde sona erer. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’yi 3 (üç) ay önceden yazılı önel vermek suretiyle her zaman feshetme hakkını saklı tutar. SÖZLEŞME’nin feshi halinde GUNCEPRO tarafından ücret iadesi söz konusu olmayacaktır.

 • 13.2. GÜNCEPRO, KULLANICI’nın yasadışı veri saklaması ve paylaşması, faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, herhangi bir şekilde yasalara aykırı davranması ve/veya işbu SÖZLEŞME hükümlerinden birini ihlal etmesi halinde sağlanan hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak askıya alabilir veya tek taraflı olarak SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilir. KULLANICI, söz konusu hallerde GÜNCEPRO aleyhine herhangi bir hak iddia edemez ve tazminat talebinde bulunamaz.

 • 13.3. Sözleşme’nin KULLANICI tarafından feshedilmesi halinde, KULLANICI ilgili döneme ait kalan ücretlerin iadesini talep edemeyecektir.

 • 13.4. KULLANICI’nın hâlihazırda kullanmakta olduğu paketten bir alt pakete geçmesi halinde de, ilgili döneme ait kalan ücretlerin tutarların (ücret farkının) iadesini talep edemeyecektir. Seçilen yeni pakete uygun ödeme tutarı, seçilen sonraki dönemden itibaren geçerli olacaktır ve peşinen tahsil edilecektir.

 • 13.5. KULLANICI bu SÖZLEŞME’nin her ne sebeple olursa olsun, sona ermesi (deneme süresinin sona ermesi ve UYGULAMA’nın satın alınmaması durumu da dahil) üzerine UYGULAMA’ya erişimi ve kullanımı 1 (bir) hafta süre ile devam edecektir. SÖZLEŞME’nin sona ermesini takiben devam eden 1 (bir) haftalık kullanım süresinin sonunda, KULLANICI tarafından paket seçimi ve ödemenin yapılmaması durumunda, GUNCREPRO KULLANICI’ya yazılı olarak UYGULAMA üzerinde depoladığı tüm İÇERİĞİ 30 (otuz) gün içerisinde almayı (export etmeyi) ihtar eder ve KULLANICI söz konusu 30 (otuz) gün içerisinde UYGULAMA içinde bulunan tüm İÇERİĞİ almayı (export etmeyi) kabul, beyan ve taahhüt eder. UYGULAMA’dan çıkartılmasına imkan verilen ve fakat KULLANICI tarafından söz konusu 30 (otuz) gün süre içerisinde alınmayan KULLANICI İÇERİĞİ GUNCEPRO tarafından sürenin sonunda otomatik olarak silinecektir. Bu silinme işlemi KULLANICI’ya herhangi bir talep veya tazminat hakkı doğurmayacaktır. 30 (otuz) gün sonunda kullanıcı dosyaları otomatik olarak silindiğinde, sistemde kayıtlı e-posta adresine otomatik olarak “üyeliğiniz iptal edilmiştir ve İÇERİĞİNİZ silinmiştir” e- maili gönderilecektir.

 • 13.6. Herhalde, GUNCEPRO SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine silinen KULLANICI verilerini, KULLANICI’nın yazılı talebi üzerine ve ücreti karşılığında, UYGULAMA’nın yeniden kullanılması şartı ile, SÖZLEŞME’nin sona ermesini takiben en fazla 6 (altı) ay içerisinde geri yükleyebilir. SÖZLEŞME’nin sona ermesinden 6 (altı) ay sonra, KULLANICI verileri yok edilmiş olacaktır ve içeriğin geri getirilmesi söz konusu olmayacaktır.

14. TÜKETİCİ OLAN KULLANICILARA İLİŞKİN EK HÜKÜMLER

 • 14.1. CAYMA HAKKI


  • 14.1.1. UYGULAMA, ilk 14 (ondört) gün için tüm KULLANICILAR’ın kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır.

  • 14.1.2. KULLANICI; UYGULAMA’nın kullanılması için paket satın alarak kendisine KULLANICI HESABI oluşturulması tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, GÜNCEPRO’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. KULLANICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

  Cayma hakkı bulunan hallerde KULLANICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi 14 (ondört) günlük süre içinde GÜNCEPRO'ya [email protected] e-posta adresi üzerinden yöneltmiş olması yeterlidir.

 • 14.2. KULLANICI'NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

İşbu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli/yetkilidir. KULLANICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse GÜNCEPRO'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.


 • 14.3. YÜRÜRLÜK


  • 14.3.1. KULLANICI, Site üzerinden SÖZLEŞME’yi kabul ederek ve seçtiği hizmet Paketine ilişkin ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu SÖZLEŞME’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

  • 14.3.2. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan SİTE’de yer alan ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu UYGULAMA’nın temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim koşulları dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Site'de elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek UYGULAMA’yı sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

  • 14.3.3. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, KULLANICI'nın GÜNCEPRO'ya bildirdiği e-mail adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.


15. DİĞER HÜKÜMLER

 • 15.1. İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin yerine getirilmesi ve yorumu ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü Türk Hukukuna tabi olacak ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkiye sahip olacaktır.

 • 15.2. Şayet işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü hukuksuz, geçersiz veya uygulanamaz addedilirse, bu kısım bu çerçevede SÖZLEŞME’nin kısmı sayılmaz ve SÖZLEŞME’nin diğer maddelerinin hukukiliğini, geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümleri yürürlüğünü ve etkisini sürdürür, meğerki işbu hükmün uygulanması TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’deki ticari niyetlerini ve amaçlarını ortadan kaldırsın.

 • 15.3. GÜNCEPRO, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

 • 15.4. İşbu Sözleşme kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK Madde 193 uyarınca GÜNCEPRO’nun kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir.

 • 15.5. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak ve ancak yazılı olması ve GÜNCEPRO tarafından kabul edilmesi şartı ile geçerli olacaktır.

 • 15.6. İşbu SÖZLEŞME içinde kullanılan bölümler ve başlıklar SÖZLEŞME’nin yapısı ile ilgili olup içeriğine etki etmez.

16. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME’nin KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanması durumunda KULLANICI, SÖZLEŞME’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME bahsi geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

GÜNCE’yi tüm özellikleriyle kullanmaya hemen başlayın.