hukuk endüstrisi ve yapay zeka

Hukuk Endüstrisi ve Yapay Zeka

hukuk endüstrisi ve yapay zeka

ANA SAYFA GÜNCE blog ok BLOG GÜNCE blog ok HUKUK ENDÜSTRİSİ VE YAPAY ZEKA

15 Ocak Cuma, 2021

Hukuk Endüstrisi ve Yapay Zeka

Merhaba sevgili okuyucular, ben Eren Zede.

2004 yılından bu yana yazılım geliştiriyor, 2009 yılından beri eğitim veriyorum. Mobil ve web teknolojileri uzmanlık alanım. Ancak yapay zeka alanı beni büyülüyor ve son birkaç yıldır bu alanla yakından ilgileniyorum. Bu yüzden şu anda Yapay Zeka Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Bir yandan eğitim veriyor, bir yandan kendi eğitimimi sürdürüyorum. Kurumlaşan ve kurumlaşma yolunda olan hukuk bürolarına gereken tüm çözümleri bir arada sunan GÜNCE’de ise Kıdemli Proje Yöneticisi görevi almaktayım. Bu yazımda sizlere yakından ilgilendiğim hukuk endüstrisi ile yapay zekanın ilişkisini anlatmak istiyorum.

Hayatın her alanında ismini geçirmeye başlayan, çağın en önemli teknolojilerinden biri: AI (Artificial Intelligence). Yani “Yapay Zeka”.

Konuşmayı ve mimikleri öğrenen robotlardan, cep telefonlarımızdaki fotoğrafları tamamlayan yazılımlara kadar hayatın her alanında ve birbirinden farklı birçok endüstride rol almaya başlayan yapay zeka teknolojileri, hukuk endüstrisini nasıl etkiliyor?

Yapay zeka tanımıyla ilgili çok kabul görmüş bir söylem var:

Yapay zeka; insan düşüncesi ve davranışını geliştiren, taklit eden ve bu insan düşünce ve davranışının yerine geçebilen sistemler bütünüdür.
Ben de bu söyleme katılıyorum. Bunun yanı sıra, “Yapay zeka, insan zekasının yerini nerelerde alacak, nerelerde insan zekasını tamamlayacak” konusunu işleyen makaleler var. Biz GÜNCE ile, insan zekasını tamamlayan, yani avukatların ihtiyaçlarına hizmet eden bir yapay zeka tasarlamayı öngörüyoruz. Gelin, yapay zeka dünyasını biraz tanıyalım.

GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin. GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin.

“Makine Öğrenimi” nedir?

Makine Öğrenimi (Machine Learning), yapay zeka algoritmalarının, geçmiş deneyimlerden notlar ve öğretiler çıkararak, gelecekteki durumlara dair tahminler üretebildiği bir yapay zeka uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde yapay zeka algoritması kendini sürekli geliştirir, birikimleri sayesinde yeteneklerini ve kurallarını çoğaltır.

Bu bağlamda, hukuk ile makine öğrenimi arasında ciddi bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hukuk da makine öğrenimi de yeni karşılaşılan durumlara nasıl yaklaşılacağı ile ilgili geçmiş deneyimlerden yola çıkarak kurallar (yasalar) ortaya koyar. Hukuki emsaller, önümüzde yer alan olgulara bakıp, önceki emsallere dayanan öneriler sunarak uygun bir sonuca ulaşmayı hedefler. Yapay zeka makine öğrenimi de tam olarak bu süreci kullanır. Hukuk da AI makine öğrenimi de mantık odaklı metodolojilerdir. Özetle, her ikisi de “X olursa Y olur.” mantığı ile çalışan bu iki olguya bakarak, “Yasa, yapay zekaya ve makine öğrenimi uygulamalarına elverişlidir.” diyebiliriz.

“Doğal Dil İşleme” nedir?

Doğal dil işleme (Natural Language Processing) ise başka bir yapay zeka uygulaması. Yapay zekanın, sözcükleri direkt sözlük anlamlarına bakarak değil, içerisinde bulunulan cümleye, kullanıldığı bağlama göre işleyip anlamlandırmasını sağlıyor. Böylece yapay zeka, bir kelimeyi direkt olarak kendi anlamı ile anlamıyor; bunun yerine sözcüğün içerisinde geçtiği cümledeki diğer sözcükleri ve konu başlığını da ele alarak, uygulamaya dayalı olarak işliyor. Aslında bu, avukatların, bir sözleşmedeki şartları analiz etme şekline çok benziyor. Yahut, bir avukatın o sırada üzerinde çalışmakta olduğu bir davayı yorumlamak için, benzer bir davanın nasıl işlediğini inceleyip yorumlamasına ve süreci bu şekilde anlamlandırmasına çok benzeyen bir düşünce yapısı, yapay zekanın NLP uygulamasında yer alıyor. Hukuk ve yapay zeka yaklaşımları, birçok noktada örtüşüyor.

Hukuk Endüstrisinde Yapay Zeka nerelerde kullanılıyor?

Makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) uygulamaları sayesinde, hukuk bürolarının ve firmalarının mevcut maliyetleri düşürmesi, veriye dayalı stratejiler geliştirmesi, riskleri doğru değerlendirmesi ve daha üretken olması kolaylaşıyor.Her gün, bu amaçlara hizmet eden yeni yapay zeka çözümleri üretiliyor ve bunlar giderek geliştiriliyor. Birçok alanda hizmet sunan bu yapay zeka çözümlerinden bazıları şu konularda fayda sağlıyor:

Sözleşme İnceleme ve Müzakere

Hukuk bürolarında sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve bu sözleşmeler üzerinde gerçekleştirilen müzakereler önemli miktarda zaman alıyor. Genellikle sözleşmelerin standart şartları bulunur ve bu şartlar, müzakerelerin odak noktası olarak konumlanırlar.

Hukuk bürosunun ya da sözleşme üzerinde çalışan avukatların, üzerinde çalışılan sözleşme ile ilgili hedefledikleri sonuca ulaşmaları için metinleri çok doğru analiz etmesi gerekir. Doğal dil işleme kullanan yapay zeka çözümleri, işte tam da bu metinlerin analiz edilmesi sürecinde devreye giriyor. Yapay zeka araçları, metinleri inceler ve hangi şartların kabul edilebilir olduğuna dair avukatlara rapor verir. Bu görev tanımı, “Yapay zeka, avukatların yerini mi alıyor?” sorusunu doğurmaz, çünkü aslında temel olarak yaptıkları, sözleşmeler sonuçlandırılmadan önce olası hataların daha verimli bir şekilde incelenmesine ve tanımlanmasına olanak tanıyan bir kontrol işlevi sağlamaktır.

Sözleşme Performansı

Taraflar arasında bir sözleşme yapıldıktan sonra, sözleşme performansını izlemek genellikle zordur. Üzerinde anlaşmaya varılan şartların ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinden emin olmak için bu sürecin analitik şekilde takip edilmesi gerekir. Özellikle büyük firmalarda, şirketlerin farklı departmanlarında bulunan birçok farklı taraf arasında çoklu sözleşmeler söz konusu ise, şirketler sözleşme performansını takip etmekte oldukça zorlanır.

Bu durumlarda, NLP destekli yapay zeka çözümleri, sözleşmelerden anahtar terimleri çıkarıp kavramsallaştırır ve anlamlandırır. Daha sonra, bu şartları, şirketlerin veri ölçütleri ile karşılaştırır ve sözleşmenin yükümlülüklerine uyulup uyulmadığını belirler. Şirketler daha çok veri sundukça, yani her yeni gelişmeyi kaydettikçe, yapay zeka çözümleri bu verileri değerlendirir ve hukuk bürolarının veya hukuk departmanlarının sözleşme performansını inceleyebilmesini sağlar. Harika değil mi?

Dava Stratejisi ve Tahmini

Eskiden avukatlar, emsal davaları inceleyerek üzerinde çalıştıkları davanın sonucunu ön görmeye çalışırdı. Artık bunun için yapay zeka var.

Makine öğrenimi yapay zeka çözümleri, emsal davalara, önümüzde bulunan davanın içerdiği faktörlere ve belirli yargı alanlarında daha önce elde edilmiş sonuçlara bakarak, davanın sonucunu tahmin edebilir. Yapay zeka çözümleri, elde bulunan verileri inceleyerek davada alacağımız aksiyonları ve yapılacak savunmaları göz önünde bulundurur ve başarılı olma olasılığımızı tahmin eder.

Bu sayede hukuk büroları, dava stratejilerini verilere dayalı tahminleri göz önünde bulundurarak belirleyebilir; daha başarılı olabilecek stratejiler geliştirebilir.

Yasa Araştırmaları

Diyelim ki elinizde bir dava var ve siz bu davayla ilgili bir yasayı arayıp bulmak, veya tam olarak savınızı destekleyecek yasayı bulup göstermek istiyorsunuz.Doğal dil işleme tabanlı yapay zeka çözümleri burada da imdadınıza yetişiyor.

Bu çözümler, yasal görüşlerin daha gelişmiş anlayışlarına sahip araştırma platformları oluşturuyorlar. Siz ise bu platformlara birer anahtar kelime yazmak yerine, vakanın nasıl bir vaka olduğunu anlatıyorsunuz ve yapay zeka çözümleri, vakanın olgu modeline dayalı olarak ilgili yasayı bulup ortaya çıkarıyorlar.

Risk ve Ücret Değerlendirmesi

Hukuk bürolarının bir görevi başlattıkları andan itibaren aldıkları risk, hem zaman hem de kazanç konusunu kapsayan bir risktir. Bir görev sürecinin başarıyla sonuçlanmış sayılması için iki konuda da verimli bir sonuç elde edilmiş olması gerekir. Başlatılan bir görevle ilgili hukuk bürosunun ya da avukatın yükümlülükleri ise bu görevin boyutlarını betimleyen en önemli faktörlerden biridir.

Yapay zeka çözümleri, hukuk bürosunun ya da avukatın bir görev ile aldığı riskleri, sahip olacağı potansiyel yükümlülüklerini ve bununla ilgili ücret tahminlerini değerlendirmek için, geçmişte gerçekleştirilen benzer süreçleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bunu gerçekleştirmek için ise, hukuk bürosunun ya da avukatın yapay zeka çözümlerine sunmuş olduğu bilgi veritabanını kullanır.

Özetle, geçmişteki görevlerinizi inceleyen yapay zeka çözümleri, önünüzdeki görevle ilgili nasıl süreçler gelişeceğini hesaplar ve sizin için büyük bir bilinmezlik bulutunu yok eder.

Yapay Zekanın Yeteneklerine Her Gün Yenisi Ekleniyor

Yukarıda, yapay zeka çözümlerinin hukuk endüstrisine kattıklarından yalnızca birkaç tanesinden bahsettik. Gün geçtikçe yapay zekayla ilgili ihtiyaçlar çoğalırken, yapay zeka çözümlerinin yetenekleri ve kullanıldıkları alanlar gitgide genişliyor. Hukuk endüstrisinin birçok alanında yer almaya başlayan doğal dil işleme ve makine öğrenme uygulamaları, yepyeni çalışma sistemlerine ve avukatlık için daha fazla zaman ayırabilmeye olanak tanıyor.

Siz de avukatlık için daha fazla zaman yaratmanızı sağlayacak yeni teknolojilerle tanışmak isterseniz, ilk 6 ay boyunca %50 indirimli olarak deneyimleyebileceğiniz GÜNCE ile tanışmaya davetlisiniz.