Kurt & Partners Kurucu Ortağı Özlem Kurt ile Teknolojinin İlerlemesiyle Doğan Yeni Hukuki Alanlar | GÜNCE

Röportaj
Kurt & Partners Kurucu Ortağı Özlem Kurt ile
Teknolojinin İlerlemesiyle Doğan Yeni Hukuki Alanlar

 Kurt & Partners Kurucu Ortağı Özlem Kurt ile Teknolojinin İlerlemesiyle Doğan Yeni Hukuki Alanlar | GÜNCE

ANA SAYFA GÜNCE blog ok BLOG GÜNCE blog ok TEKNOLOJİNİN İLERLEMESİYLE DOĞAN YENİ HUKUKİ ALANLAR

9 Ocak Pazartesi, 2023

Kurt & Partners Kurucu Ortağı Özlem Kurt ile Teknolojinin İlerlemesiyle Doğan Yeni Hukuki Alanlar

1- Merhaba, sizi daha iyi tanımamız için biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra Metropolitan Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku eğitimi aldım.

Ardından hukuki uyumluluk, rekabet hukuku alanlarında çok kıymetli Nurkut İnan Hoca’nın yanında çalıştım. Bir süre sonra kendi ofisimi açarak çıktığım yolculukta hukuki uyumluluk çalışmalarına devam edip, aynı zamanda gelişen ve değişen ihtiyaçlara da yetecek şekilde tam kapsamlı bir hukuk hizmeti veren bir hukuk bürosu inşa etmeye ve geliştirmeye çalıştım.

Zamanla ekibimiz büyüdü, farklı sektör ve ölçeklerdeki yerli ve yabancı şirketlerin tüm hukuk hizmetlerini sunabilecek kapasiteye ulaştık.

Burada son yıllarda hemen her sektördeki teknoloji ve dijital dönüşümün hız kazanmasıyla bilişim hukuku ve bu alanlardaki hukuki uyumluluk çalışmalarımız da hız kazandı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, şirketler hukuku, nitelikli sözleşme tasarımları, iş hukuku ve yeni çalışma düzeninin dinamikleri çerçevesinde yapılanma, dava ve uyuşmazlık çözümleri, kurumsal yapılanma süreçleri, aile şirketleri yapılanmaları dahil olmak üzere hukuki uyumluluk değerlendirmesine ihtiyaç duyulan tüm alanlarda da hizmet verebiliyoruz.

2- Uzmanlık alanlarınız arasında Dijital Dönüşüm ve Veri Koruma Hukuku, Kişisel Verilerin Koruması Hukuku gibi alanları baz alarak, hukuk ve teknolojinin artan yakınlığı hakkında düşüncelerinizi öğrenmek isteriz.

Teknolojinin değişim hızı ve hayatımıza doğrudan etkisi hukuk ile teknolojiyi hiç olmadığı kadar iç içe soktu.

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişimler, internetin her alanda hızlı ve kapsamlı yaygın kullanımı, hukuki bakımdan da birçok düzenleme ihtiyacını doğurduğu gibi ortaya çıkan, sorunlar, ihlaller, suçlar da hukuken çözümlenme zorunluluğunu beraberinde getirdi.

Yeni çalışma alanları, ürünler, yeni tip suçlar ile karşı karşıyayız ve bu gelişmeler hız kesmeyecek gibi duruyor. Bilişim hukuku, büyük bir çalışma alanı olarak kabul ediliyor. Bunun alt başlıklar ile uzmanlaşma alanlarının dahi ortaya çıktığını görüyoruz. İnternet hukuku, bulut hukuku, yapay zekâ hukuku gibi...

Biz de uzun yıllardır bu alanın hukuki gerekliliklerden ayrı düşünülemeyeceğini ön görerek bu alanda çalışmalara ve gelişmemize imkân verecek yatırımlara odaklandık.

Bilişim hukuku içerisinde ve bu alanın halihazırda gelişmesinden oldukça uzun zaman sonra özellikle kişisel veri korumanın önemi konusunda artan farkındalık ve bu alandaki hukuki düzenlemelerin hız kazanmasıyla, zaten pratiğimiz olan bir alan olduğu için kişisel veri koruma uyum çalışmalarında, şirketlerin ürün ve hizmet geliştirme aşamasındaki veri koruma hukuki alt yapı tasarımlarında ve bu alandaki başvuru ve ihtilaflarda hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Kişisel veri koruma konusu bilişim hukuku büyük resminden ve teknik bilgi gerekliliğinden bağımsız düşünülemez ve sunulamaz. Bu anlamda kendimize ve gelişimimize yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

3- Peki günümüz teknolojisini düşünürsek, diğer hukuki konular ve alanlar neler olabilir?

Bilişim teknolojilerinin kullanıldığı, alt yapısında bu teknolojileri barındıran, özellikle bir şekilde kişisel veriye erişen sektörler, çalışma alanları, ürün ve hizmetin her aşamasında bilişim hukuku ile entegre çözümleme ve değerlendirme gereken çalışma alanları var artık karşımızda.

Zaten bilişim teknolojilerinin ve internetin kullanımı ile karşımıza çıkan bulut, yapay zekâ, biyometrik veri gibi yeni nesil çalışma alanları karşımızda bir buz dağı olarak dururken, aynı zamanda geleneksel alanlar olarak kabul edebileceğimiz iş hukuku, ticaret hukuku, şirketler, borçlar hukuku ve hatta aile hukuku müesseselerin bile yeni düzen çerçevesinde hukuken ele alınması kaçınılmaz oldu.

Artık tüm bu alanlardaki çalışmalarda da bilişim hukuku kesişim kümesinde doğru ve güncel bilgi ile hukuki değerlendirme yapmak ve hizmet sunmak gerekiyor. Aksi durum eksik değerlendirme veya kazanılacak ihtilafın kaybı ile sonuçlanabiliyor.


GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin. GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin.

4- Bir hukukçu olarak bu alanlara hazır olmak konusunda, mesleğinde yolun başındaki avukatlara ve teknoloji konusunda girişimci olmak isteyen hukuk çalışanlarına önerileriniz nelerdir? Mesela takip ettiğiniz ve önerdiğiniz kaynaklar ya da eğitimler var mı?

Öncelikle bu alanda güncel olmak önemli bir mesai ve emek istiyor. Elbette her şeyden önce istemek ve ilgi alanı olarak teknolojiye yakın hissetmek gerekiyor.

Ayrıca bu alandaki güncel gelişmeler ve hukuki bilgiler, yabancı dilde yayın yapan uluslararası yayınlardan takip edilebiliyor. Yabancı dil kabiliyeti de bu bağlamda önem kazanıyor.

Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları bu alanda önemli bir mecra ve bu işin lokomotifi. Yakından takip etmek önemli.

Tüm bunlarla birlikte, bu alanda doktrin çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorun ve gerekliliklerde doğru hukuki yorumlama ve değerlendirmeyi yapmak faydalı olacaktır.

5- Teknolojiyle birlikte ilerleyen hukuki konular ve alanlardan özellikle etkilenen sektörler sizce hangileri?

Böyle bir ayrım yapmak artık zor. Hatta yapmamak lazım. Zira tüm verisini şirket data base’inde tutan, internet kullanıp tüm risklere açık olan, müşteri verisi işlediği halde ürettiği ürün teknolojik bir ürün değilse veya verdiği hizmet internet üzerinden sunulmuyorsa bu alanda düzenleme ve uyumlanma ihtiyacı olmadığını düşünmek gafletine düşürüyor kişi ve kurumlar…

Ancak elbette e-ticaret gibi, oyun sektörü gibi, sağlık kurumları gibi çokça ve özel nitelikli veri içeren, çok çeşitli kişisel veriyi barındıran sektör ve faaliyetler için her aşamada bu farkındalık ve uyum son derece önemli.

Zaten bu alanlarda hukuken uyumlu olmak, güvenlik önlemlerini almak artık şirketlerin tedarikçi veya müşteri seçimlerinde bile rol oynar öneme haiz. Veri koruma alanında yaşanan bir ihlal halinde de en büyük kayıp güven endeksinde oluyor ve şirketler itibar kaybı ile karşı karşıya kalıyor.

6- Teknolojiyle iç içe olan şirketleri düşündüğümüzde, bir hukuk şirketi ya da avukat, bu sürece nasıl hazırlıklı olabilir?

Her şeyden önce avukat bu alanda hali hazırda bilgili ve deneyimli olup, güncel uygulama ve gelişmeleri takip etmeli. Kendisi de hizmetini sunarken teknolojik gelişmeleri ve gereklilikleri uygulamaya geçirme inisiyatifini göstermeli. Bu alandaki riskler hukuk büroları için de geçerli. Aynı şekilde gizlilik ve güvenlik önlemlerini alacak, buna imkân verecek alt yapıları kuracak ve uygulamaları kullanacak şekilde yapılanmalı.

Bu bağlamda verinin güvenli bir data merkezinde ve hukuken zorunlu olduğu üzere yurt içinde tutan bir alt yapıyla çalışılması önemli. Biz GÜNCE ile çalışma kararını verirken motivasyonlarımızdan biri de buydu. Farklı programlarda çalışma ve dosyalama riski arttırırken tek bir yerde depolama ve işleme yöntemi her şeyden önce güvenlik için ilk adım olan denetime imkân sağlıyor.

7- Yeni nesil yaklaşımlar sunmak konusunda Kurt & Partners olarak bakış açınızı öğrenmek isteriz. Şirket içindeki uygulamalarınız hakkında okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Yeni nesil yaklaşımlar sunmak bizim ofis olarak mottomuz. Yenilikleri başta hukuk ile bağlantılı alanlarda olmak üzere takip etmek ofisimizin doğasında var ve tüm uygulamalarımıza yansıyor.

Ofisimizde her kıdemdeki meslektaşın gündemi takip etmek ve haftalık olarak ofis bilgilendirmesi yapmak gibi bir misyonu da var.

Ayrıca özellikle yeni nesil alanlar ve sektörlerde alt çalışma gruplarımız var. Bu gruplar konularında detaylı, yerli ve uluslararası hukuki çalışmaları ve uygulama örneklerini inceliyorlar. Çok güzel çalışmalar çıkıyor ortaya.

Hukuk geçmişten gelen düzenlemeler ile gelecekte olacaklara ve ihtiyaçlara çare olmayı hedefler. Biz bugün geleceğin hukuk uygulamasını tasarlıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,
Özlem Kurt