Avukatlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır? | GÜNCE

Avukatlık Etiği ve Sosyal Medya Kullanımı:
Avukatlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır?

Avukatlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır? | GÜNCE

ANA SAYFA GÜNCE blog ok BLOG GÜNCE blog ok AVUKATLIK ETİĞİ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: AVUKATLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANMALIDIR?

21 Kasım Salı, 2023

Avukatlık Etiği ve Sosyal Medya Kullanımı: Avukatlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalıdır?

Dijital dünyanın ayrılmaz bir parçası olan sosyal medya, artık hayatımızın da ayrılmaz bir parçası. Haberleşmeden alışverişe, eğitimden eğlenceye her alanda sosyal medyanın etkisini görüyoruz. Gün geçtikce de bu etki ve sosyal medyanın kapsamı daha da büyüyor.

2023 yılının Ekim ayı verilerine göre dünya çapında 4,95 milyar sosyal medya kullanıcısının olduğu biliniyor. Yani, toplam küresel nüfusun %61,4’ü sosyal medya kullanıcısı. Kısacası dünyanın yarısından fazlası artık sosyal medyayı hayatlarının bir parçası haline getirmiş durumda. Bu nedenle de geniş bir kitleye ulaşmak, artık parmaklarımızın ucunda diyebiliriz.

Durum böyle olunca da bu büyük dünya, sadece bireysel kullanıcıların değil, markaların, şirketlerin, farklı sektörlerden çalışanların da yer aldığı bir alana dönüştü. Çünkü hızlı haberleşmenin, yeni kişilere ulaşmanın ve bilgilendirmenin yolu sosyal medyadan geçiyor.

Tabii ki her meslek için olduğu gibi avukatlar için de sosyal medyanın bir fırsat olduğu kesin. Ancak bu fırsatı değerlendirirken ve bir avukat olarak sosyal medya kullanımı gerçekleştirirken dikkat edilmesi gerekenleri göz ardı etmemek gerekli.

“Peki, sosyal medya ile yaratılan bu yeni kamusal alanda avukatlar ne yapmalı?” diye düşünüyorsanız, işte bu noktada Avukatlar İçin Sosyal Medya Etik Rehberi devreye giriyor. Farklı ülkelerdeki baroların etik rehberleri incelenerek hazırlanan ve Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalar için bir taslak olan bu rehber, avukatlar için sosyal medya kullanımında yol gösterici bir niteliğe sahip.

O halde gelin, Avukatlar İçin Sosyal Medya Etik Rehberi’ni birlikte inceleyelim.


GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin. GÜNCE ile tüm avukatlık ve büro işlerinizi tek bir platformdan yönetin.

Avukatlar İçin Sosyal Medya Etik Rehberi

Günümüzde avukatlar hem kişisel hem de mesleki kimlikleri ile sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ancak unutmayın ki sosyal medyada yaptığınız her kişisel paylaşım, aynı zamanda avukat kimliğinizi de temsil eder. Bu nedenle avukatların sosyal medya kullanımında daha dikkatli ve hassas olması oldukça önemli.

Biliyoruz ki Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği kapsamında avukatların dijital mecralarda dikkat etmesi gerekenler yer alıyor. Örneğin; avukatların reklam niteliğinde yayınlarda bulunması bu yönetmelikle kısıtlanmış durumda. Bu kısıtlama, sosyal medya içerisindeki ücretli reklamlar için bir sınır belirlese de paylaşılan içerikler için yeterli değil. Sosyal medyanın dinamik yapısına uygun bir şekilde yönetmeliğin güncellenmesi ve sosyal medya kullanımındaki sınırların hem avukatlar açısından verimli olacak hem de avukatlık mesleğinin itibarını koruyacak bir şekilde yenilenmesi şart.

İşte bu ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan Avukatlar İçin Sosyal Medya Etik Rehberi ile bir avukat olarak sosyal medya kullanımında dikkat etmeniz gerekenleri öğrenebilirsiniz. Rehber kapsamında bir sosyal medya kullanıcısı olarak avukatların yapması ve yapmaması gerekenler ise şu şekilde:

1. Sosyal medya kullanımında yasal zorunluluklara, mesleki ve etik kurallara uymakla yükümlü olduğunun bilincinde olunmalıdır.

2. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda toplum açısından mesleğe duyulan güven ve itimat duygusunu zedeleyebilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

3. Toplum içindeyken yapmanın veya söylemenin uygun olmadığı konu ve söylemlere sosyal medya paylaşımlarında da yer verilmemelidir.

4. Sosyal medya vasıtasıyla meslektaşlar, müvekkiller, yargının diğer unsurları ve mesleği icra ederken temas edilebilecek üçüncü kişilerle iletişime girebilme farkındalığı ile bu durumun yaratabileceği muhtemel sonuçlar dikkate alınmalı ve buna uygun davranılmalıdır.

5. Avukat kimliği ile oluşturulan sosyal medya hesaplarındaki tüm paylaşımlarda mesleğin onurunu koruma bilincinde olunmalıdır.

6. Sosyal medyada yer alan anonim hesapların mesleki amaçlı kullanımı halinde bu hesaplardan yapılan paylaşımlarda da etik ve mesleki kurallara uyulmalıdır.

7. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ırk, dil, etnik köken, inanç, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, yaş, fiziki görünüm ve engellilik konularında ayrımcılığa yönelik mesajlar verilmemelidir.

8. Sosyal medya araçlarının hedef kitlesini ve amacını dikkate alarak ilgili platformların uygunluğu gözetilmeli ve mesleki paylaşımların amacına en uygun platformda yapılmasına dikkat edilmelidir.

9. Meslek gereği edinilen bilgilerin gizli kalması gerektiği bilincinde, bu konuda toplum nezdinde mesleğe duyulan güveni zedeleyecek sosyal medya paylaşımlarından kaçınılmalı, avukat ve müvekkil gizliliğine dikkat ederek paylaşım yapılmalıdır.

10. Yürütülen iş ile ilgili bilgi ve belgeler, sosyal medya üzerinden müvekkillere veya danışanlara gönderilmemelidir.

11. Sosyal medya platformlarının gizlilik/güvenlik politikalarının farklılık gösterebileceği ve sosyal medya araçlarıyla doğrudan mesaj, benzeri şekillerde kurulan bağlantıların üçüncü kişiler tarafından erişilebileceği dikkate alınmalıdır. Müvekkillerinin izni veya talebi olsa bile avukat ve müvekkil gizliliğini korumak için doğrudan mesaj ve benzeri bağlantılardan kaçınılmalıdır.

12. Sosyal medya araçları ile coğrafi konum bilgisi verilmesi halinde bu coğrafi etiketlemenin müvekkillerin gizliliğini ihlal sonucunu doğurabileceğini, müvekkillerle yapılan görüşme esnasında ya da müvekkiller adına üstlenilen işleri yaparken sosyal medya araçlarıyla zamansal ve coğrafi olarak yer bildriminin müvekkiller tarafından istenmeyebileceği dikkate alınmalıdır.

13. Coğrafi konum, adres bilgisi veya fotoğraf paylaşımlarının hem kendi hem de müvekkiller ve meslektaşların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek nitelikte olmasından kaçınılmalıdır.

14. Sosyal medya paylaşımlarında müvekkillerin ve üçüncü kişilerin kişisel verileri, ilgili kişilerin izni veya rızası olmaksızın kullanılmamalıdır.

15. Sosyal medya üzerinden müvekkiller adına yapılan paylaşımların meslek kurallarına uygun olmasına dikkat edilmelidir.

16. Özel hayatın gizliliği uyarınca üçüncü kişilere ait görseller veya bilgiler , kişilerin rızası olmaksızın paylaşılmamalıdır.

17. Sosyal medyada kişisel ve mesleki çalışmaları hakkında verilen tüm bilgiler, doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun olmalıdır.

18. Sosyal medya araçları üzerinde tanıtım faaliyetlerine dair yapılan paylaşımlar, tabi olunan mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır.

19. Ticari reklam sayılabilecek paylaşımlardan ve pazarlama amacı taşıyan davranışlardan uzak durulmalıdır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda belirtilen paylaşım şekilleri ve benzerlerinin pazarlama ve ticari reklam niteliği taşıdığı bilinci ile bu türden paylaşımlar yapılmamalıdır:

  • Sponsorlu reklam
  • Diğer avukatlardan farklı ve üstün niteliklere sahipliği iddia edilen “en iyi”, “en başarılı” ve benzeri ifadelerin kullanıldığı paylaşımlar
  • Aynı nitelikteki işin diğer avukatlardan daha farklı ve daha çabuk yapıldığı izlenimi doğuran paylaşımlar
  • Meslektaşlar arasında olumlu ya da olumsuz karşılaştırma içeren ifadeler
  • Diğer avukatlardan daha fazla iş yapıldığı, daha fazla çalışıldığı izlenimi yaratacak paylaşımlar
  • Toplum tarafından ilgi gören davalara yönelik ücretsiz avukatlık hizmeti verildiğine ya da verileceğine dair paylaşımlar
  • Meslektaşları kötüleyici, küçümseyici, itibarını zedeleyici ve bu şekilde haksız rekabete yol açacak paylaşımlar

20. Sosyal medya üzerinden meslektaşların mesleki yetkinlikleri ve saygınlıkları tartışmaya açılmamalıdır.

21. Müvekkiller ya da üçüncü kişiler tarafından sosyal medya üzerinden meslek ve reklam kurallarına aykırı olacak şekilde kendisine yöneltilen övgü, iltifat veya yüceltme anlamı taşıyan paylaşımlar, kontrol edilmeli ve kaldırılmalıdır.

22. Hukuki konularda bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılırken bu paylaşımların hukuki danışmanlık niteliğinde olmamasına ve avukat-müvekkil ilişkisi doğurmamasına dikkat edilmelidir.

23. Paylaşımlarda verilen hukuki bilgilerin doğru, güncel ve bağlamına uygun olması kontrol edilmelidir.

Tüm bu maddelere dikkat ederek avukatların sosyal medyayı verimli ve mesleki ilkelere uygun bir şekilde kullanmaları mümkün. Aksi takdirde sosyal medya paylaşımları ile avukatların hem kendi itibarı hem de avukatlık mesleğine yönelik güven zedelenebilir. Temeli güvene dayanan bu mesleği icra ederken güveni kaybetmek ise size daha büyük kayıplara yol açabilir.

Avukatlık mesleği için oldukça büyük bir öneme sahip ve müvekkil ilişkisinde temel olan güven ilişkisi hakkında detaylı bilgi almak, güven ilişkisi oluşturmak için dikkat etmeniz gerekenleri öğrenmek için “Avukat ve Müvekkil İlişkisinde Güvenin Önemi” yazımızı okuyabilirsiniz.